Stichting Partisipaasje Clionn is sinds eind 2015 actief, met een team van deskundige en professionele
cliëntondersteuners en biedt informatie en hulp op alle levensgebieden: welzijn en zorg, wonen en werk,
jeugd en onderwijs.

Met de nieuwe Zorgwet werd per 1 januari 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning
wettelijk geregeld en beschikbaar gesteld voor iedereen die wel een steuntje in de rug 
kon gebruiken in de zoektocht naar de best passende hulp of zorg. 

Alle gemeenten in Nederland moeten dit kosteloos aanbieden, onafhankelijk regelen en
rechtstreeks toegankelijk maken voor alle ondersteuning thuis. Voor langdurige zorg
(24-uurszorg) wordt onafhankelijke cliëntondersteuning aangeboden door de zorgkantoren.

Stichting Partisipaasje Clionn is voor de Wlz (24-uurs zorg) gecontracteerd door de
zorgkantoren in Friesland:
https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/wat-doen-wij-voor-u/clientondersteuning.aspx 
en Groningen:
https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning/contactformulier-clientondersteuning

Stichting Partisipaasje is volledig onafhankelijk en stelt het belang van de
hulpvrager centraal.