ONDERSTEUNINGSGESPREK (keukentafelgesprek)
Voor het keukentafelgesprek (of ondersteuningsgesprek) komt een medewerker van uw
gemeente bij u op bezoek om te bepalen welke hulp of zorg u of uw naaste krijgt.
Dit is een spannende aangelegenheid. U vraagt misschien zich af: "Wat is voor mij
de beste oplossing? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan ik mij voorbereiden?".

TWEE HOREN MEER DAN ÉÉN
Het is raadzaam om dit gesprek niet alleen te voeren maar om een familielid of
mantelzorger te vragen om erbij te zijn. Laat u goed informeren en schrijf uw vragen op.

INFORMATIE EN HULP BIJ VOORBEREIDING
Is uw situatie ingewikkeld of is wordt de mantelzorg te zwaar? Vindt u het lastig om de
vraag goed te formuleren of bent u het niet eens met een beslissing?
U kunt dan een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen.

ONAFHANKELIJK BETEKENT: GEEN RELATIE MET DE BESLISSER
Uw gemeente stelt onafhankelijke cliëntondersteuning kosteloos ter beschikking.
Dat is niet een gebiedsteam-medewerker maar iemand van een onafhankelijke partij
die geen relatie heeft met de gemeente.

WET LANGDURIGE ZORG (NA INDICATIE DOOR HET CIZ)
Als de zorg te zwaar wordt of zelfstandig wonen lukt niet meer, dan vraagt de
gemeente u om het CIZ uit te nodigen voor een indicatie langdurige (24-uurs) zorg.
Deze zorg wordt vergoed door het Zorgkantoor.
Het Zorgkantoor biedt u ook gratis cliëntondersteuning als u hulp wenst bij het maken  
van de juiste keuze.

De ondersteuning van Stichting Partisipaasje Clionn voor Wlz situaties wordt vergoed
door zorgkantoren Friesland en Groningen.